Страница: Начало
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
Редовна Национална Конференция на СФСМВР

На 17,18 и 19 ноември 2017г., в гр. Трявна се проведе Шеста Редовна Национална Конференция на СФСМВР
Избран бе нов състав на Управителен съвет и Федеративна контролна комисия
Добавена: 2017-11-23, 19:49:27 ч.

 

Пресконференция на Европейския полицейски синдикат и немските ни колеги

2 ноември 2017г. , в конгресния център на гр. Берлин, пресконференция на Европейския полицейски синдикат и немските ни колеги, за единни стандарти в оборудването и заплащането на служителите в МВР, в Европейския съюз! Част от изследванията на настоящето оборудване, включват обувки и кубинки на служителите в България.

"От няколко години сигурността в Европа се оформя от две големи предизвикателства. От една страна, това е предизвикателството, предизвикано от ислямския тероризъм, а от друга, справянето с бежанската криза. Към това се добавя и трансграничната престъпност, която изисква тясно сътрудничество между европейските органи по сигурността.

Не всички полицейски служители в отделните държави от ЕС обаче разполагат с необходимото основно оборудване и със сигурност не с оптималните условия на труд. Съществуват значителни различия по отношение на униформите, оборудването и обучението. Тези различия бяха разгледани в проучване на Европейския полицейски съюз (ЕПУ) - асоциация на 15 полицейски съюзи в Европа - и на минимални стандарти за полицейските служители в Европа. Резултатите от проучването представляват представители на ЕПС на пресконференция .....Още по темата


Добавена: 2017-10-29, 18:52:27 ч.

 

Протест на СФСМВР - "За достойно заплащане"

Добавена: 2017-10-23, 16:16:16 ч.

 

ПОКАНА

На основание чл.23а, ал. 2 от Устава на СФСМВР и във вр. с чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на СФСМВР свиква по своя инициатива, Редовна национална конференция, която ще се проведе за времето от 17.11. до 19.11.2017 г. в гр. Трявна, хотел „Калина Палас“, с начален час 13.30ч. на 17.11.2017 г. при следния дневен ред:

1. Отчет на УС
2. Отчет на ФКК
3. Изменения и допълнения на Устава
4. Приемане, изключване и разглеждане на жалби на членове
5. Организационни въпроси
6. Насоки за действие
7. Приемане на бюджет
8. Избор на УС
9. Избор на ФКК

Регистрацията на делегатите ще започне на 17.11.2017 г. от 9.00ч. до 13,00ч. на мястото на провеждане, като в срок до 17ч. на 11.11.2017 г. колективните членове следва да изпратят копие от протоколите за определяне на представителите си, в офиса на СФСМВР в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №2, ет. М, офис 6.

Съгласно Устава на СФСМВР – квотата на представителност се определя както следва: един делегат на колективен член с членска маса до 50 члена и по един делегат на всяка започната следваща петдесетица. Качеството на делегат се придобива след избор и упълномощаване на колективния член. Преупълномощаване не се допуска.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ конференцията ще се проведе същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Допълнителна информация може да се получи на тел.02/9834445 или имейл sfsmvr.bg@gmail.comДобавена: 2017-10-17, 14:25:16 ч.

 

 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2017 СФСМВР.