Страница: - Страницата не съществува
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, СФСМВР!

Днес СФСМВР става на една година. Време и много, и малко. Време, през което изживяхме своите грешки, победи, предателства, всеотдайност, обезверяване и тържества на духа и волята. Време, през което съзряхме. И платихме скъпо - с времето си и с първоначалния си ентусиазъм, за да разберем, че сме тръгнали по наистина дълъг и труден път, че трябват ежедневни усилия дори за малките постижения. И да тръгнем осъзнато напред. От Интернет към реалната, напрегната работа.

Нека всички след една година се поздравим със сериозна равносметка на свършеното. Каквото и да ни струва това. Нека утвърдим СФСМВР като принципно нова организация - организация на всички нас, където гласът на всеки има значение!

Приятели, колеги! Нека и през втората година на съществуването си сме заедно. Нека вярваме малко повече в себе си, в това, че ЗАЕДНО можем! Трудната ни първа година го доказа.

УС на СФСМВР

 

 Съдът иска допълнителни документи за вписването на решенията на ИНК

Съдия Димана Йосифова поиска СФСМВР да внесе допълнителни документи в СГС във връзка с вписването на решенията на ИНК. Те ще й бъдат предоставени в законовите срокове, тъй като са налице - всички документи са правени в два оригинални екземпляра.

Изключените Павлов, Александров, Кандев и Кротнева са завели дело срещу СФСМВР. Те твърдят, че не били уведомени за ИФС, че не били получили протокола от него и че поради това отстраняването им е незаконно. Четиримата бяха законно уведомени чрез специални писма, съдържащи поканата за ИФС, в установените в устава и правилниците срокове, с копия от които съдът вече разполага. След ИФС те получиха и копия от протокола чрез куриер, което е също надлежно документирано. Това тяхно действие потвърди за пореден път правилността на решенията на ИНК - изключените се обърнаха с неверни твърдения срещу легитимните решения на организацията, която ги създаде като личности.

 

 УС на СФСМВР и ФКК на СФСМВР, избрани от ИНК

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СФСМВР

Валентин Петров Попов - Председател - На 45 г.
Образование - висше - "Педагогика" - ЮЗУ "Н. Рилски"
В МВР от 03.02.1993 г.
Командир на отделение, категория "Д", ГКПП "Ст. Лисичково", ГПУ Благоевград
В СФСМВР от 15.02.2009 г. / Учредител /, членува в СД 04 - ГПУ Благоевград.

Борислав Иванов Мазнев - Заместник председател - На 39 г.
2 висши обазования АМВР-София и Право в ПУ "Паисий Хилендарски" гр.Пловдив.
В МВР от 1992г. , В МВР от 08.09.1992 г, инспектор "КП" в 01 РУ - ОДМВР - Пловдив
Учредител на СФСМВР и учредител на СД № 23 при Първо РУ-ОД МВР гр. Пловдив.

Тошко Петров Русев - Заместник председател - На 45 г.
Висше образование - инженер ВМЕИ София
Оперативен работник в отдел "Контратероризъм" в ГД БОП
В системата на МВР от 1995 г.
Учредител на СФСМВР. Членува в СД на СФСМВР при ГД БОП София.

Галентин Пламенов Грозев - Заместник председател - На 32 г.
Образование висше - "Културология" - СУ "Св. Кл. Охридски"
В МВР от 2005 г. 05 РУ - СДВР - Младши разследващ полицай
Учередител на СД - 05 РУ - СДВР - 03.04.2009 г.

Милена Георгиева Любенова - На 42 г.
Образование висше
В МВР от 01.02.1996 г.
Длъжност - системен оператор, ЛРТП "БДС"
В СФСМВР 15.02.2009 г.

Радка Станиславова Павлова - На 30 г.
Образование - висше - ВСУ "Ч. Храбър", АМВР
В МВР от 1998 г, длъжност "инспектор" в СДВР
В СФСМВР от 13.03.2009 г.

Иван Василев Мусков - На 37 г.
Образование полувисше
В МВР от 12,1995 г.
Длъжност - МлРП, сектор КП - "Издирване"
В СФСМВР от 15.02.2009 г.

Добромир Василев Добрев - На 30 г.
Образование средно, IV курс АМВР - задочно във фак. "Полиция"
В МВР от 22.10.2002 г.
Длъжност командир на поделение, ГОДГ, ГПУ Олтоманци, РДГП Драгоман
Учредител на СД ОД МВР Кюстендил на 11.03.2009 г.

Беясетин Хайри Ялама - На 42 г.
Образование висше - ел инжинер, ТУ - Варна
В МВР от 1994 г. - РУ на МВР Кубрат
Началник на група "Охранителна полиция"
Член наСФСМВР от 15.02.2009 г.

Илия Димитров Кузманов - На 42 г.
Образование висше - "ВХТИ" "Ас. Златаров"
В МВР от 1997 г.
Началник участък "Подуяне" - 05 РУ - СДВР
Учредител на СД на СФСМВР при 05 РУ - СДВР на 03.04.2009 г.

Георги Анастасов Анастасов - На 38 г.
Образование - средно специално
В МВР от 2002 г.
ГПВК на ГКПП "Кап. Андреево" към ГПУ Свиленград
Учредител на СД на СФСМВР към ГПУ Свиленград - 03,2009 г.

Генади Тенев Тенев - На 38 г.
Образование - висше
В МВР от 01.04.1992 г.
РУТП - Бургас
В СФСМВР от 23.03.2009 г.

Милован Бранков Давидов - На 39 г.
Образование - магистър по право ПУ "П. Хилендарски"
Бакалавър АМВР, факултет Полиция
В МВР от 1992 г.
Длъжност началник. група Териториална полиция РУ МВР Смолян
В СФСМВР от 15.02.2009 г .- Учредител, членува в СД при РУ МВР Смолян

Михаил Димитров Иванов - На 44 г.
Образование - висше, СМУ "Ф. Е. Дзержински" - 1985 г.
03 РУ СДВР - инспектор "Г" - ОДЧ
В СФСМВР от 06.03.2009 г.

Владимир Георгиев Чипев - На 44 г.
Образование висше - АМВР
В МВР от 1988 г., Инспектор в отдел "Контратероризъм" на ГДБОП
В СФСМВР от 02,2009 г., Учредител на СД на ГДБОП

ФЕДЕРАТИВНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ --

Иван Емилов Савов - Председател - На 29 г.
Образование висше - АМВР - 2003 г.
03 РУ СДВР - инспектор, кат. "Г"
Група "Експерти" - експерт криминалист
Учредител на СФСМВР

Андреано Любомиров Георгиев - На 32 г.
Образование - висше
В МВР от 2004 г.
Полицейски инспектор - РУ Петрич
В СФСМВР от 20.04.2009 г.

Силвия Георгиева Радулска - На 43 г.
Образование висше - ВМЕИ гр. Габрово, АМВР
Сектор "БДС" - гр. Пловдив от 2000 г.
В СФСМВР от март 2009 г.

Евгени Славчов Крумов - На 40 г.
Образование средно специално - СМУ Ф. Е. Дзержински - Пазарджик
В МВР от 1989 г. - РУ Кюстендил ООРП ВКА
Членува в СД 21 ОД МВР Кюстендил от основаването му

Методи Ташков Коларов - На 37 г.
Образование висше - ВВТУ "Тодор Каблешков" - инженер оператор в транспорта
В МВР от 1999 г. длъжност командир на отделение в ГОДГ на ГПУ-Петрич към РДГП-Смолян
Учредител на СД-ГПУ Петрич на 23.03.2009 г.

Комисии и регионални отговорници в УС

Ресори на зам. председателите
Тошко Русев – финансово – стопанска дейност по чл. 26 ал. 2 от Устава на СФСМВР
Борислав Мазнев – административна дейност по чл. 26 ал. 2 от Устава на СФСМВР
Галентин Грозев – юридическа дейност, пресцентър, протокол

Разпределение на членовете на УС по региони
Регион 1 – Бургас, Сливен, Ямбол – Генади Тенев
Регион 2 – Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Хасково – Борислав Мазнев, Георги Анастасов
Регион 3 – Смолян, Кърджали – Милован Давидов
Регион 4 – Благоевград, Кюстендил, Перник и София – Добромир Добрев, Радка Павлова
Регион 5 – Плевен, Ловеч, Габрово – Иван Мусков
Регион 6 – Монтана, Видин, Враца – Илия Кузманов, Милена Любенова
Регион 7 – Велико Търново, Шумен, Търговище, Разград – Галентин Грозев, Беясетин Ялама
Регион 8 – Русе, Добрич, Варна, Силистра - Галентин Грозев, Беясетин Ялама, Михаил Иванов

Постоянни комисии към УС
Организационна и вътрешен ред – решава въпроси относно организацията, функционирането и администрирането на информацията, както и вътрешната сигурност - председател Илия Кузманов
Юридическа – занимава се с вътрешна и външна нормативна база, международно законодателство и защита на членовете - председател Галентин Грозев
Финансово-стопанска - председател Милена Любенова
Връзки с други организации и протокол - председател Радка Павлова
Пресцентър - председател Валентин Попов
Информация и анализ - председател Михаил Иванов

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.