Страница: - Страницата не съществува
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 СФСМВР промени Устава си и избра ново ръководство

Днес, 19.12.2009 г., В София се проведе Извънредна Национална конференция на СФСМВР. На конференцията присъстваха общо 172 (сто седемдесет и двама) делегати, 160 (сто и шестдесет) от които представители на 84 (осемдесет и четири) синдикални дружества (колективни членове), 7 представители на УС на СФСМВР и 5 представители на ФКК. Променен бе уставът на организацията.

ИНК освободи стария управителен съвет и почти единодушно изключи като членове на Федерацията отстраненият председател Иван Павлов и отстранените от ФС бивши членове на УС Юри Александров, Маргарита Кротнева и Георги Кандев.

ИНК избра нов УС на СФСМВР в състав: Галентин Грозев, Борислав Мазнев, Иван Мусков, Валентин Попов, Тошко Русев, Радка Павлова, Генади Тенев, Добромир Добрев, Беясетин Ялама, Милован Давидов, Илия Кузманов, Милена Любенова, Георги Анастасов, Михаил Иванов , Владимир Чипев. За резервни членове на УС бяха избрани Лъчезар Серафимов, Иво Манасиев, Ивайло Десев, Иван Сердаров, Явор Марков. Тъй като трима от досегашните членове на ФКК бяха избрани в УС, съставът на ФКК бе попълнен с Методи Коларов, Андреано Георгиев и Силвия Радулска.

На първото си заседание УС на СФСМВР избра за Председател на УС на СФСМВР Валентин Попов, а за зам. председатели Галентин Грозев, Тошко Русев и Борислав Мазнев.

 

 19.12.2009 - денят на надеждата!

 Уважаеми колеги,

19 декември 2009 г. е ден от изключителна важност за бъдещето на СФСМВР - ден на надеждата. В рамките на този ден ние трябва да си дадем ясна сметка за причините, които предизвикаха вътрешните трусове в СФСМВР, и да изберем пътя, по който ще тръгнем, за да можем да осъществим намеренията, с които тръгнахме преди година. Нека всеки от нас даде отговорно своя глас и мнение за бъдещето на организацията ни. Нека заедно изберем верния път и хората, които успешно ще поемат отговорността да работят, за да вървим успешно напред!

УС на СФСМВР

 

 СФСМВР е единна!

 УС на СФСМВР категорично се противопоставя на твърденията на зам. министър Павлин Димитров, че във федерацията има разцепление и това пречи на работата й. СФСМВР е единна и всеки един неин член застава категорично зад целите на организацията, приети с Устава й. Решението на колективния орган на управление на Федерацията да отстрани от заеманите постове четирима членове на УС и да насрочи извънредна Национална конференция на 19.12.2009 г. е знак за възможността на организацията да решава проблемите си по законов ред и в интерес на членовете си.

Всяко твърдение за някакъв вид разцепление, независимо от източника си, е груба манипулация на общественото мнение, опит да се разклати организацията отвън и търсене на оправдание за допуснати от друг грешки.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.