Страница: - Страницата не съществува
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 Председателят Иван Павлов за пореден път не изпълни решение на ФС

 Председателят на СФСМВР, от когото УС сне правомощията да представлява Федерацията при преговорите с МВР, за пореден път не изпълни решение на Федеративния съвет на СФСМВР и проведе среща с министър Цветанов, без да бъде придружен от определените за това от ФС лица - Борислав Мазнев и Галентин Грозев. Иван Павлов отказа да предостави на МВР становищата на СФСМВР по проблемите на СОД, ЗЖУ и Гранична полиция по предлог, че срещата с министър Цветанов била лична и той нямал нищо общо с тези становища. Така той на практика зачеркна над 7000 души от Гранична полиция, ЗЖУ и СОД.

Делото по вписването на решенията на Националната Конференция е прекратено на този етап заради разнопосочните сигнали от страна на председателя, който се е опитал да оттегли документи, на които фигурира собствения му подпис, заявявайки пред съда, че са с невярно съдържание.

 

 Председателят на СФСМВР задържа документацията на Федерацията в разрез с решенията на ФС и УС

 Председателят на СФСМВР Иван Павлов отказва да изпълни решение на УС от 23.10.2009 г., както и решение на ФС от 2-4.10.2009 г. и да предаде документацията и материалните активи на СФСМВР, които трябваше да бъдат дадени за ревизия на ФКК.
Маргарита Кротнева - член на УС на СФСМВР, протоколчик на досегашните заседания на УС, отказва да изпълни решение на УС от 23.10.2009 г. и да предаде на ФКК протоколите от заседанията на УС под предлог, че у нея нямало подобна документация.

 

 УС реши: Извънреден Федеративен съвет!

 Въз основа на постъпило искане от Федеративната Контролна комисия и на основание на чл. 7, т. 1 и 2 от Правилника за дейността на ФС на СФСМВР на свое извънредно заседание на 23 октомври 2009 година УС на СФСМВР взе решение да се проведе извънредно заседание на Федеративния съвет на СФСМВР на 14 ноември 2009 година вс нас чрез медиите", категоричен бе той.
 Служителите няма да се откажат от исканията си и ще настояват за тях докрай, каза още председателят на новия полицейски синдикат Иван Павлов. На въпрос дали зад протеста стоят политически сили Павлов каза риторично: "Тук виждате ли представители на политически сили? Аз не виждам". Председателят на новия синдикат, който все още няма официална регистрация (говори се, че е оказван натиск върху съда в посока бавене на регистрацията), обясни, че нито едно от направените предложения за промени не е одобрено от ръководството на МВР.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.