Страница: - Страницата не съществува
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 Становище относно превъоръжаването на полицаите с бойни патрони

 Уважаеми Г-н Министър,

 Предвид доклада, даден от зам.министър Павлин Димитров относно годността на стоп патроните, които са в употреба в МВР, и нужния финансов ресурс за закупуване на нови, смятаме, че е по - добре да се закупят други средства за респектиране на нарушителите на реда, които отговарят на съвременните европейски изисквания. Например електропистолет „ТASER C2”, който се използва в МВР и в момента, но само в определени структури на министерството.
Относно притесненията на неправителствените организации във връзка с преминаването към носене на службата от служителите с полицейски правомощия с бойни патрони сме на мнение, че нормативната база, необходима за обучение на личния състав, е налице, но на практика учебните занятия не се провеждат и се отчитат само по документация. Стрелбищата на министерството в по-голямата си част са заключени и не се използват от състава. Желаещите да усъвършенстват своите умения за боравене с огнестрелно оръжие са принудени да посещават частни стрелбища, но не всеки има финансова възможност за това.
 Предвид криминогенната обстановка в страната и събитията, довели до нападенията и смъртта на полицаи, е нужен комплекс от мерки и промени, а именно:
- Законодателни промени в ЗМВР, НК и НПК във връзка с функционалните и служебни задължения на служителите, гарантиращи техните права и сигурност при изпълнение на служебните им задължения, като към чл.5 ЗМВР се добави нова ал.4: “При изпълнение на служебните си задължения около служителя на МВР се създава (определя) зона за сигурност с периметър 1м, която гражданите са длъжни да не нарушават ( да спазват), като при неизпълнение служителят има право да се защити съгласно чл.72 и чл.74 от ЗМВР”. Промени в НК, гарантиращи суровото съдебно наказание, изключващо споразумение, за посегателство над полицай, изпълняващ служебните си задължения.
- Тактическото, физическо и стрелково обучение да се изпълнява стриктно според наредбите.
- Пристъпване към превъоръжаване на служителите.
- Приемане на нови Европейски стандарти за униформите и изработването им по тях.
- Достойно заплащане на труда на служителя на МВР .
 По този начин ще се постигне повишаване на самочувствието и ефективността на действията на полицая и съответния респект в обществото. Нужно е повишаване на мотивацията на служителите на МВР, за да усещат, че са в полза на обществото, което да ги възприема като защитници на законността.
Смятаме,че ако бъдат направени нужните промени, изложени по-горе, ползите ще са двустранни - държавата ще получи по-ефективни служители, а служителите - удовлетворение от труда си.

 01.09.2009
 гр. София
 Лукан Лазарски
 Заместник председател
 на СФСМВРСтраници: 1 2 3 4
 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.