Страница: - Страницата не съществува
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

ДО
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
МИНИСТЪРА
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От Национален синдикат на пожарникарите “Огнеборец”, Национален синдикат на гражданската администрация, Национален полицейски синдикат в България и Синдикалната федерация на служителите в МВР

   От встъпването на новото правителство на власт до момента са проведени няколко срещи с политическото и професионалното ръководство на МВР с поети ангажименти от страните за решаване на поставените проблеми. Съветът за социално партньорство поднови работа и са проведени три заседания, като на поставените въпроси от синдикатите за решаване, относно издигане на социалния статус и защита на професионалните права на всички служители в МВР до момента няма резултат. Вместо да се решават конкретните въпроси темите се размиват в процеса на разговор и се отлагат в необозримото бъдеще с мотива, че няма средства в бюджета на МВР. Освен, че липсва воля за решаване на тези проблеми от страна на ръководството на МВР, се стигна до абсурдната ситуация да се отнемат и малкото останали социални придобивки на служителите, за което научаваме от средствата за масова информация.
   Ето ащо ние, членовете на четирите синдикални организации декларираме следното:
   Напускаме Съвета за социално партньорство, като по този начин изразяваме несъгласието си с така водената социална политика спрямо работещите в системата на МВР.
   Настояваме с бюджета за 2010г. да се осигурят реално необходимите средства за нормалното функциониране на Министерството на вътрешните работи.
   С настоящата декларация изискваме да се ангажират законодателната и изпълнителната власти за решаване на проблемите в МВР.
   Заявяваме, че в духа на спазване на сключените споразумения между синдикалните организации и ръководството на МВР и имайки предвид липсата на конкретни резултати по повдигнатите за решаване въпроси, синдикалните организации ще упражнят правото си на протестни действия.

гр.София
25.11.2009г.

Президент на НСП “Огнеборец”:
                                    /Л.Еленков/

Председател на НСГА:
                                    /Хр.Христов/

Президент на НПС:
                                    /Ем.Рашев/

Зам. Председател на УС на СФСМВР:
                                    /Т.Русев/

 

 СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР

Д Е К Л А Р А Ц И Я

На УС на СФСМВР

Във връзка със зачестилите напоследък неоправдано високи присъди за служители на МВР, издадени без достатъчно доказателства, и необосновано ниските присъди за извършители на престъпления, пряко насочени срещу полицейски служители, изпълняващи служебните си задължения, зачитайки независимостта на българската съдебна система, но в името на отстояването на основни юридически принципи и на разпоредбите на българското законодателство, ние от СФСМВР

ЗАЯВЯВАМЕ:

- Като служители на МВР и граждани не приемаме постановената от Военно-апелативния съд присъда на колегите Мирослав Писов, Иво Иванов, Борис Механджийски, Георги Калинков и Янко Граховски от ОД Благоевград в размер на общо 82 години затвор по обвинение, че са пребили до смърт криминално проявеното лице Ангел Димитров-Чората при полицейска акция за залавянето му в рамките на операция „Респект” през 2005 г.

Не приемаме и постановената от втория състав на Военния апелативен съд тригодишна ефективна присъда срещу служителя от 09 РПУ-София Александър Александров, издадена въз основа на недоказано обвинение за насилствено изтръгнато признание от свидетел.

- Присъдите на петимата полицейски служители от ОД Благоевград на първа и втора инстанция са постановени в разрез с основен принцип на НК и НПК – едно деяние не може да има повече от един извършител. В правния мир понятие „колективна вина” не съществува.

- Военно-апелативният съд не взема предвид фактически доказателства като експертизи например, а се води от емоции и в решението му прозират подбуди, които противоречат на правните норми. Категорично възразяваме срещу изявлението на съда, че служителите на МВР са демонстрирали чувството на безнаказаност и всепозволеност, прикрити се зад длъжностното си качество на служители на МВР „и допълнително мотивирани от призивите на политическия ръководител на това ведомство да действат „на ръба на закона”. Така служителите на МВР от правозащитни органи се превръщат в наказателни отряди за тероризиране на гражданите и несъмнено действията им преминават в престъпления и създават представата за установяването на един потиснически режим, което е недопустимо в една демократична държава”.

- Крайно време е към полицейските служители да се подхожда в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България както към всички останали граждани и в делата срещу тях да бъде водеща презумпцията за невинност.

- Необоснованите присъди срещу петимата полицейски служители от ОД Благоевград и служителя на 09 РПУ-София демотивират състава и могат да доведат до непредвидими последици в ущърб на вътрешната сигурност.

СФСМВР се обявява категорично против присъдите на петимата служители от ОД Благоевград и служителя на 09 РПУ – София Александър Александров и ще предприеме всички допустими от закона действия в тяхна защита. Призоваваме Военният касационен съд да разгледа безпристрастно всички обстоятелства и доказателства по делото за смъртта на Ангел Димитров-Чората и се надяваме на справедливост за петимата полицейски служители.

София, 06.08.2009
УС на СФСМВР

 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СФСМВР

Д Е К Л А Р А Ц И Я

На УС на СФСМВР


Във връзка с промените в законодателството и започналата оптимизация в системата на МВР Управителният съвет на Синдикалната Федерация на служителите в МВР

Заявява:
  1. Изразяваме задоволство от инициираните от политическото ръководство на МВР промени в НК и ЗМВР, гарантиращи по-висока защита на служителите при изпълнение на служебните им задължения и по-свободно упражняване на правото им на синдикална дейност. С тези си действия политическото ръководство изпълни първите две от шестте искания на служителите и така на практика направи първи успешен опит за ефективен социален диалог в рамките на МВР. Очакваме да бъдат положени усилия тези промени да станат факт
  2. Оптимизация и преструктуриране в системата на МВР са необходими, но сме КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ липсата на систематизирана информация за критериите и правилата, по които те се извършват. Считаме за задължително съгласуването на плановете на политическото и професионално ръководство на Министерството с партньорите в социалния диалог, в това число и със СФСМВР, като гаранция, че оптимизацията по места ще се извършва по обективни, а не по субективни критерии.
  3. Настояваме за прецизиране на политиката относно алтернативните работни места в системата, които ще бъдат предложени на съкратените служители. Ако оптимизацията се извършва по усмотрение на професионалното ръководство по места, съкратените служители да бъдат насочвани по тяхно желание към алтернативни служби в системата на МВР в същото или близко населено място – когато го позволяват щатовете на структури дори и от състава на други главни дирекции на МВР - с оглед да се запазят квалифицирани кадри вместо впоследствие да се провеждат конкурси за нови служители, които при всички случаи ще се нуждаят от продължително обучение.
При липса на адекватна реакция на настоящата Декларация ще уведомим EuroCOP, CESP и всички полицейски синдикати в рамките на ЕС за случващото се в системата на МВР у нас и ще потърсим съдействие от тяхна страна за постигане на нашите искания.

08.04.2009 г.
София

От Управителния съвет Синдикална Федерация на служителите в МВР
(в процес на съдебна регистрация)

 

 TRADE UNION FEDERATION OF THE EMPLOYEES IN THE MINISTRY OF INTERIOR - BULGARIA

TRADE UNION FEDERATION OF THE EMPLOYEES IN
THE MINISTRY OF INTERIOR - BULGARIA
TUFEMI

www.bgpolice.com
Bulgaria, 1000 Sofia, 59 Kiryl and Metodii Str.; 359 889 199 861


DECLARATION OF SUPPORT

The Trade Union Federation of the Employees in the Ministry of Interior – Bulgaria, knows the problems that our colleagues from Spain are facing with. There is no doubt about all of your requests being justified and highly humane, it is the duty of all police officers in every European country to defend and protect personal and property security of the citizens, but the help of the Governments of these countries is necessary, they should work on making the working conditions and remuneration for the police officers, so that they can work effective on their assignments.

The only way of solving the problem is social dialogue between the employer and the trade union. We hereby invite the Government of your country to start the dialogue with all trade unions, and on that occasion to pay attention to the fact that the occupation of a police officer has unique characteristics, and those are:
   - Permanent (constant) availability of every police officer and everywhere, especially during a criminal investigation, security, unexpected situations, actions, passive duties and similar things, which includes availability both during the day and night, during days off, during the public holidays or vacation    - Fight against all types of crime,    - Constantly risking their lives,    - Great psychological pressure and emotional stress during police activities,

For these reasons that are given, police occupation has to include special rights, too:
   - The right to adequate salaries for labour and the risk
   - The right on adjusting the payments of personal earnings according to effectively done work,
   - The right to negotiate collectively,

The Trade Union Federation of the Employees in the Ministry of Interior – Bulgaria supports you in all of your requests and wishes you to achieve better social status of police officers in your country.

16.03.2009
Sofia
Board of
The Trade Union Federation of the Employees in the
Ministry of Interior – Bulgaria


Страници: 1 2 3
 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.