Страница: - Страницата не съществува
 Архив:

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 Д Е К Л А Р А Ц И Я

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


На вниманието на

Г-н Вацлав КЛАУС
Президент на Република Чехия – Председател на Съвета на ЕС

Г-н Ханс Герт ПЬОТЕРИНГ
Председател на Европейския Парламент

Г-н Жозе Мануел БАРОЗУ
Председател на Европейската Комисия

Копие:
Г-н Георги ПЪРВАНОВ
Президент на Република БЪЛГАРИЯ

Г-н Георги ПИРИНСКИ
Председател на 40 Народно събрание

Г-н Сергей СТАНИШЕВ
Министър-Председател на Република БЪЛГАРИЯД Е К Л А Р А Ц И Я

 Ние – служителите в МВР, събрали се на протестен митинг, като имаме предвид:    - незадоволителните резултати от работата на МВР в Република България, неефективното правосъдие и незаинтересоваността на отговорните институции в страната от състоянието на системата за вътрешна сигурност, констатирани и от партньорите ни от ЕС;

   - недоволството и напрежението сред служителите на МВР, намерили израз в спонтанните символични протести през декември 2008 г. и януари 2009 г., които продължават да ескалират;    - провежданите от ръководството на МВР „оптимизация” и „преструктуриране”, които се извършват по план и критерии, неясни като процедура и резултати не само за широката общественост, но и за служителите в Министерството,

   - изтичането без реален резултат на всички срокове за изпълнение на исканията ни, представени на политическото ръководство на МВР и насочени единствено към получаване на защита от закона и институциите, материално-техническо осигуряване и социален статус, позволяващи да изпълняваме с чест функциите си като европейски правоохранителен орган;

З А Я В Я В А М Е:
  1. Обръщаме се към Съвета на Европа, Европейския парламент и Европейската комисия с призив за подкрепа, доколкото всичките ни искания са издигнати с единствената цел да получим по-добри възможности за изпълнение на мисията си – да защитаваме и да служим, да бъдем гарант на сигурността и правата на гражданите на България и на ЕС като цяло.
  2. Призоваваме Президента, Народното събрание и Министерския съвет на Република България да упражнят правомощията си за изпълнение на нашите искания предвид пряката им връзка с националната сигурност, както и да положат усилия за осигуряване на необходимите за удовлетворяването им финансови средства.
  3. Настояваме политическото ръководство на МВР да направи обществено достояние в максимално допустимите от Закона за защита на класифицираната информация обем и детайли плана и критериите, по които се извършват така наречените „оптимизация” и „преструктуриране”.
  4. Декларираме непоколебимата си готовност да продължим с всички сили и с всички позволени от закона средства да отстояваме социалните и професионалните си права.
От митинга
15.03.2008 г.
София

 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СФСМВР

Д Е К Л А Р А Ц И Я

На УС на СФСМВР


Ние, представителите на УС на новосформираната на Синдикална Федерация на служителите в МВР, като имаме предвид състоянието на Министерството, ескалиращото напрежение сред служителите и бездействието на официално регистрираните синдикати в системата на МВР

Заявяваме:
   - Изразяваме категоричното си несъгласие с водената от ръководството на МВР политика на информационно затъмнение относно предстоящото преструктуриране.

   - Съзнаваме, че оптимизация и преструктуриране в системата на МВР е необходима, но сме КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ да се извършват безпринципни съкращения на реални служители без предварително съгласуване на намеренията на ръководството на министерството със партньорите в социалния диалог, в това число и с новосформираните синдикати.

   - По отношение на размера на възнагражденията на служителите в системата на МВР заставаме изцяло зад исканията, внесени на 17.01.2009 г. от Контактната група.

   - Обръщаме се към политическото ръководство на МВР с призив да прояви отговорност и експедитивност при решаване на поставените въпроси.

   - При липса на адекватна реакция на настоящата Декларация ще уведомим CESP, EuroCOP rи всички полицейски синдикати в рамките на ЕС за случващото се в системата на сигурността у нас и ще потърсим съдействие от тяхна страна за постигане на нашите искания.

От Управителния съвет На Синдикална Федерация на служителите в МВР (в процес на съдебна регистрация)


Страници: 1 2 3
 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.