Страница: Архив: Предстоящи събития
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

На 16.09.2010 г. от 10.00 часа в зала 1 на хотел "Родина"

Синдикалната Федерация на служителите в МВР, Националният Синдикат на Пожарникарите в България „Огнеборец”, Българска офицерска легия ”Раковски” Синдикатът на Служителите в Затворите в България,

организират дискусия на тема:

"Професионални и социални проблеми в условията на криза пред държавните служители от МВР, МП и военнослужещите от Министерство на отбраната".

За участие в дискусията са поканени г-н Бойко Борисов – министър – председател на Република България, г-н Цветан Цветанов – вицепремиер и министър на вътрешните работи, г-н Симеон Дянков – вицепремиер и министър на финансите, г-н Аню Ангелов – министър на отбраната, г-жа Маргарита Попова – министър на правосъдието.
Дискусията ще започне в 10:00 часа на 16.09.2010год. Пресконференция за медиите ще бъде дадена в 12:00 часа.

Ще бъдат дискутирани следните въпроси:
      1. Състояние на структурните звена в МО, МВР, „ГДИН” – окомплектоване с личен състав, материално-техническо осигуряване (социален статус на служителите).
      2. Разнопосочната нормативна уредба на професионалните и социални права на държавните служители от МВР и „ГДИН” и военнослужещите от МО. Това е една от поредните стъпки, които предприемаме с цел да подобрим условията на труд на служителите в МВР, МО и МП.

От името на Управителните съвети на нашите организации най-учтиво Ви каним да присъствате и участвате в дискусията.

Още по темата


 

 Среща в МВР

Днес, 10.08.2010 г., от 14.00 ч. в заседателната зала на МВР ще се проведе среща (по искане от СФСМВР) между ръководството на МВР и представителите на синдикатите. На срещата ще се обсъждат текущи въпроси поставени от синдикалните организации.Представители за СФСМВР ще са: Председателя на УС на СФСМВР - Валентин Попов и Зам. Председателите - Галентин Грозев и Борислав Мазнев.

Още по темата


 

 Предстои заседание на УС на СФСМВР

На 17 и 18 април 2010 г. в София ще се проведе заседание на УС на СФСМВР при следния дневен ред:

1. Анализ на състоянието на Федерацията към момента.
2. Приемане на краткосрочна стратегия за развитие – до провеждането на НК.
- Определяне на финасова рамка.
- Мерки за организационно укрепване.
- Контакти с останалите синдикати в МВР.
- ССП.
- Международна дейност.
- Възможности за ползване на преференции от членове на Федерацията (мобилни оператори, доставчици на гориво, вериги магазини и др.).
- Разглеждане на въпроса за печатен орган на СФСМВР.
3. Дела, водени към момента от членове на Федерацията.
4. Присъединяване на ЛРТП, членове на Федерацията, към КТД.
5. Организационни въпроси:
- Разглеждане на договора с В. Стоева.
- Разглеждане на договора с юридическата кантора.
- Разглеждане на договора с офис-сътрудника.
6. Разни.


 

 Предстои избор на зимни служебни обувки

В четвъртък, 11 март 2010 г., в Дирекция УССД ще заседава комисия, състояща се от експерти на Дирекция Доставки и на синдикалниет организации в МВР, за проеврка и одобрение на качеството на зимтине служебни обувки за нуждите на служителите в министерството. От страна на СФСМВР в заседанието ще участва Иван Савов. Той ще представи становището на колеги - членове на СФСМВР, които от седмица тестват новите кубинки.

Още по темата


 СФСМВР ПРОТЕСТ!

 Уважаеми колеги, членове на СФСМВР, приятели!

След допитване до Синдикалните Дружества на СФСМВР от страната УС на СФСМВР определи:

Провеждаме национален протест под мотото „Да върнем МВР на хората!” на 20.03.2010 г. от 12.00 ч. пред Народния театър!

Причините за това решение са:

   - Липсата на реален диалог с МВР по поставените от нас проблеми.
   - Архаичната и несъобразена с европейските ценности нормативна база по която работим.
   - Неизпълнение на исканията ни за увеличаване на заплатите, заплащането и отчитането на труда спрямо КТ и ЗДС, както и подобряването на материално-битовите условията на труд на работните места.
   - Наличие на субективно третиране на служителите при определяне на условията, при които следва да се получава възнаграждение за извънреден труд, както и за специфични условия на труд.

ИСКАМЕ:
  1. 1. Ръководството на МВР да започне реален и ефективен диалог със СФСМВР за решаване на поставените от нас проблеми, като приеме СФСМВР за равноправен и пълноценен партньор.
  2. 2. Да се преустанови практиката на прилагане на двоен стандарт спрямо служителите на МВР, като при предприемане на действия спрямо служители и техни искания да се изхожда от обективни обстоятелства и законови основания.
  3. 3. Да се преустанови субективното и необосновано преназначаване на служители от едно структурно звено в друго. Да започне активното прилагане на заложените в НК, НПК и ЗМВР мерки за защита на служители на МВР.
  4. 4. Да се извърши незабавна промяна на глава ХХ от ЗМВР, като в нея да бъде задължително включен функционален имунитет на синдикални членове, участващи в синдикалните ръководства и управителните органи на СФСМВР съгласно чл. 333, ал. 3 КТ.
  5. 5. Да се подобри материално-техническото и финансово – ресурсно обезпечаване на дейността на служителите от МВР в съответствие с функционалните им задължения в срок до 2 месеца. От Министъра на вътрешните работи да бъде предоставена конкретна и публично оповестена програма за предстоящите действия в тези направления на дейност в срок до 1 месец.
  6. 6. Извънредният и нощният труд на служителите, както и времето на разположение да се заплаща в съответствие с разпоредбите на КТ и ЗДС и да се прекрати сегашното дискриминационно отношение на държавата спрямо служителите на МВР в тази насока.
  7. 7. Да се увеличат средствата за вещево доволствие, като оборудването и екипировката на униформените служители да съответстват на стандартите на ЕС в тази област, както и средствата за храна да се увеличат двойно.
  8. 8. Да се увеличи основната работна заплата на служителите и работещите в МВР.
  9. 9. Да се запази съществуващата нормативна уредба по отношение на получаваните от служителите обезщетения при напускане на МВР и при пенсиониране, като обезщетенията да бъдат изплащани до 45 дни след прекратяване на трудовите или служебни правоотношения.

Уверени сме, че решаването на поставените от нас проблеми ще повиши статуса на служителите в МВР и ще подобри условията, при които се изпълняват заложените в ЗМВР цели и задачи, ще бъде в интерес на цялото общество, както и на останалите страни-членки на Европейския съюз.

Коментари относно протеста 08.03.2010 год.


 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.