Среща между ръководството на МВР и синдикатите в МВР

[   Facebook коментара ]

Предстоящи събития ....

Среща между ръководството на МВР и синдикатите в МВР

Мнениеот sfsmvr

  Среща между ръководството на МВР и синдикатите в МВР

  Днес, 2 ноември 2011 година от 15.30 часа в заседателната зала на МВР ще се проведе среща между ръководството на МВР и синдикатите в МВР, предизвикана от напрежението, което има в структурите на МВР и информацията, която се получава от средствата за масова информация относно намаляването на възнагражденията при пенсиониране на служителите и увеличаване на прослуженото време необходимо за пенсиониране в системата на МВР...

  Представители на СФСМВР в срещата ще бъдат:
 1. Валентин Попов
 2. Добромир Добрев
 3. Илия Кузманов

  Очаквайте допълнителна информация.
[+/-] Авторски права за това мнение
Аватар
sfsmvr
SFSMVR Admin
SFSMVR Admin
Влез в чата на СФСМВР


Местоположение: България, София, ул. "Иван Вазов" №42, ет.2, ап.7
Re: Среща между ръководството на МВР и синдикатите в МВР

Мнениеот sfsmvr

  Днес 02 ноември 2011 година от 13. 30 часа в офиса на НСПС „ОГНЕБОРЕЦ” ще се проведе спешна среща на ръководствата на всички синдикални организации в МВР, продиктувана от напрежението, което има в структурите на МВР и информацията, която се получава от средствата за масова информация относно намаляването на възнагражденията при пенсиониране на служителите и увеличаване на прослуженото време необходимо за пенсиониране в системата на МВР.
  Основната тема е -
  ЗАПОЧВАНЕ НА АКТИВНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ВСИЧКИ СИНДИКАЛНИ СТРУКТУРИ В СФЕРАТА "СИГУРНОСТ"

  Представители на СФСМВР в срещата ще бъдат:
 1. Радка Павлова
 2. Иван Савов
[+/-] Авторски права за това мнение
Аватар
sfsmvr
SFSMVR Admin
SFSMVR Admin
Влез в чата на СФСМВР


Местоположение: България, София, ул. "Иван Вазов" №42, ет.2, ап.7

Re: Среща между ръководството на МВР и синдикатите в МВР

Мнениеот GENTATSO

Реакцията е навремена, въпреки че ми се искаше да е изпреварваща . събранието ни започва в 17.30ч. Очаквам веднага информация от това докъде са стигнали нещата ..... :ugeek: нито крачка назад , никакви отстъпки това са "привилегиии" които компенсират донякъде труда на полицая , Склонен съм да ги направят но ако едновременно с това увеличат възнагражденията с 50% минимум :money: . при това още от м. Ноември . :bigsmile: В противен случай в джобчето ми ще задрънкат камъни и др- :surprise:
Сигнатура:
ЕВГЕНИ КРУМОВ СФСМВР
[+/-] Авторски права за това мнение
Аватар
GENTATSO
УС & КК
УС & КК
Влез в чата на СФСМВРRe: Среща между ръководството на МВР и синдикатите в МВР

Мнениеот Hrisimov

sfsmvr написа:
  Днес 02 ноември 2011 година от 13. 30 часа в офиса на НСПС „ОГНЕБОРЕЦ” ще се проведе спешна среща на ръководствата на всички синдикални организации в МВР, продиктувана от напрежението, което има в структурите на МВР и информацията, която се получава от средствата за масова информация относно намаляването на възнагражденията при пенсиониране на служителите и увеличаване на прослуженото време необходимо за пенсиониране в системата на МВР.
  Основната тема е -
  ЗАПОЧВАНЕ НА АКТИВНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ВСИЧКИ СИНДИКАЛНИ СТРУКТУРИ В СФЕРАТА "СИГУРНОСТ"

  Представители на СФСМВР в срещата ще бъдат:
 1. Радка Павлова
 2. Иван Савов


Представителите на СФСМВР бяха:
1. Илия Кузманов;
2. Илия Хрисимов;
3. Иван Савов
[+/-] Авторски права за това мнение
Аватар
Hrisimov
УС & КК
УС & КК
Влез в чата на СФСМВРПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА СФСМВР

Мнениеот sfsmvr

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА СФСМВР

  На 2 ноември 2011 г. се състоя среща между синдикалните организации в системата на МВР и Заместник-министрите на вътрешните работи Димитър Георгиев и Веселин Вучков. Срещата бе свикана във връзка с публично оповестените намерения на Правителството за промени в социалните придобивки на служителите в системата на сигурността.

  По време на срещата представителите на синдикалните организации бяха информирани от заместник-министър Вучков, за окончателното решение на Министерски съвет във връзка с обезщетенията при прекратяване на служебно правоотношение и пенсиониране. Според ръководството на МВР, размерът на обезщетенията остава както до момента – 20 брутни заплати.

  Увеличава се размерът на общия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия - от 25 на 27 години, считано от 01.01.2012 г.

  Това предложение за изменение на Кодекса за задължително обществено осигуряване ще бъде внесено от Министерски съвет в Народното събрание.

  Най-голямата синдикална организация в МВР – Синдикална федерация на служителите в МВР /СФСМВР/ счита, че начинът, по който е взето това решение може да бъде квалифициран единствено като отказ от страна на Министерския съвет от участие в социалния диалог с държавните служители от Сектора „Сигурност”. Решението е взето без преди това да са проведени каквито и да било консултации или преговори и дори без синдикалните организации да получат някаква информация.

  Преди и след проведената в късния следобед среща на синдикалните представители с двамата заместник-министри на вътрешните работи се състояха срещи между членове на ръководствата на синдикални и професионални организации в сектора „Сигурност”. На тях присъстваха представители на синдикалните организации в МВР, „Офицерска легия Г.С.Раковски”- МО и Синдиката на служителите от затворите. Беше обсъдено решението на Министерския съвет и бъдещи съвместни действия на синдикалните организации. Както единодушно беше заявено и на срещата в МВР, синдикатите категорично се противопоставят на порочния начин на вземане на решения, касаещи членовете им и ще положат съгласувани усилия за създаване на работеща система - аналог на Националния съвет за тристранно сътрудничество, която да гарантира провеждането на социален диалог между Министерския съвет и синдикалните организации в сектор „Сигурност”.

  „Недопустимо е генерални решения, които засягат съдбата на хиляди хора, на редови военослужещи и полицаи, да се взимат без да бъдат дискутирани със синдикалните представители в сектора на сигурността. Още повече че още преди месец пуснахме официални писма с искане за срещи с министъра на финансите Симеон Дянков и с министър - председателя Бойко Борисов, на които дори нямаме отговор. Удовлетворен съм от факта, че заедно с колегите от всички синдикални организаии от сектора правим решителна крачка към постигане на различно ниво на национално представителство. Ние, съвместно с колегите от другите синдикални организации, представихме сериозни ангрументи против исканите промени и те бяха чути от ръководството на МВР. Предстои ни да представим тези аргументи и пред парламентарните комисии в Народното събрание, които предстои да приемат предложенията на Министерския съвет. Преди това, разбира се, ще проведем консултации с нашите членове. Заслужава да обърнем внимание на още един неприятен факт. Държавата в лицето на социалния министър и министъра на вътрешните работи вече веднъж гарантира, че увеличаването на осигурителния стаж ще протече плавно – с по четири месеца годишно. Само година по-късно правителството предлага точно обратното – скоково увеличение с две години. Нашите членове основателно биха се запитали съществува ли изобщо гаранция, че след още една година нещата няма отново да се променят драстично.”– заяви Валентин Попов, председател на УС на СФСМВР, след срещата с политическото ръководство на МВР.

  02.11.2011 г.
  УС НА СФСМВР
[+/-] Авторски права за това мнение
Аватар
sfsmvr
SFSMVR Admin
SFSMVR Admin
Влез в чата на СФСМВР


Местоположение: България, София, ул. "Иван Вазов" №42, ет.2, ап.7

Re: Среща между ръководството на МВР и синдикатите в МВР

Мнениеот GENTATSO

================Държавата в лицето на социалния министър и министъра на вътрешните работи вече веднъж гарантира, че увеличаването на осигурителния стаж ще протече плавно – с по четири месеца годишно. Само година по-късно правителството предлага точно обратното – скоково увеличение с две години. ===============

Извода от горния цитат е че тези ЛИЦА са ЛЪЖЦИ. и нищо повече това са индивиди на които никой от нас по никой повод не бива да има доверие в нищо ...тоест :confused: :confused: :confused:
[+/-] Авторски права за това мнение
Аватар
GENTATSO
УС & КК
УС & КК
Влез в чата на СФСМВРRe: Среща между ръководството на МВР и синдикатите в МВР

Мнениеот ilia

THE SYNDICATES IN THE SPHERE OF THE SECURITY AND MINISRTY OF INTERIOR HAS COME TO AN AGREEMENT

On October 2nd, 2011 was held a meeting between the syndicate organizations in the system of MoI and the Deputy0ministers of MoI Dimitar Georgiev and Veselin Vuchkov. The meeting was called in connection with the publicly announced intentions of the Government for changes of the social benefits of the employees in the system of security.
During the meeting representatives of the syndicate organizations were informed by the Deputy Minister Vuchkov for the final decision of the Council of Ministers regarding the compensations at termination of labor contract or at retirement. According the management of MoI the amount of the compensations remains unchanged – 20 gross salaries.
The size of the total social security period is increasing with the right to retire – from 25 to 27 years, beginning form January 1st, 2012. This proposal for a change of the Code for obligatory social security will be submitted from the Code of Ministers at the National Assembly.
The biggest syndicate organization in MoI – Trade Union Federation of MoI (TUFEMI) think that the way in which this decision was taken can be qualified only as a refusal by the Council of Ministries to participate in the social dialogue along with the civil servants from Directorate “Security”. The decision was taken without having any consultations and discussions; and even without giving any information to the syndicate organizations.
Before and after the meeting, which was held in the late afternoon with representatives from the syndicates and the two Deputy Ministers of MoI, were held meetings between members of the management of the syndicate and professional organizations in the security sector. At the meeting were present representatives of the syndicate organizations in MoI, “Officers’ legion G.S.Rakovski” – MD and the Syndicate of the employees from the prisons. The decision of the Council of Ministers was discussed along with the future joint actions of the syndicate organizations to be taken. It was states with one voice previously at the meeting at MoI that the syndicates definitely oppose the vicious way of taking decisions, concerning their members and will put agreed efforts to create a working system – analogues to National council for tripartite cooperation that will guarantee the conduct of social dialogues between the Council of Ministries and the syndicate organizations in sector “Security”.
Valentin Popov, Chairman of TUFEMI, said after the meeting with the political management of MoI: “It is inadmissible for general decisions concerning the fate of thousands of people, ordinary soldiers and policemen to be taken without being discussed beforehand with the syndicate representatives of the sector of security. More over, a month ago we sent out official letters with the request for meetings with the Minister of Finance Simeon Dyankov and the Prime Minister Boyko Borissov and we do not have any response yet. I am satisfied by the fact that together with the colleagues from all syndicate organizations from the sector we make a decisive step towards achieving a different level of national government. We, together with the colleagues from other syndicate organizations, put serious arguments against the demanded changes and they were heard by the management of MoI. We will present these arguments also before the plenary commissions at the National Assembly that are about to accept the proposals of the Council of Ministers. Before that, of course, we will make consultations with our members. It is worth paying attention to one more unpleasant fact. The government, in the name of the Social Minister and the Minister of Interior once already guaranteed that the increase of the social security period will be smooth – with four months every year. Only a year later the government proposes the contrary – salutatory increase with two years. Our members reasonably would ask themselves if there is a guarantee that after one more year the matter will not change drastically.”
Сигнатура:
  Илия Димитров Кузманов, ЧЛЕН на СД на СФСМВР при 05 РУ СДВР,
член на УС на СФСМВР
  Kогато животът ти поднесе палячовци, направи си....цирк!
  [+/-] Авторски права за това мнение
  Аватар
  ilia
  Администратор
  Администратор
  Влез в чата на СФСМВР


  Местоположение: София

  Facebook коментари


  

  Назад към Предстоящи събития  Кой е на линия

  Регистрирани потребители: bingbot, Google [Bot]

  cron