СЪОБЩЕНИЕ

[   Facebook коментара ]

СЪОБЩЕНИЕ

Мнениеот sfsmvr

В последните месеци СФСМВР установи и проследи конкретни действия на част от професионалните ръководители в МВР, с които не само дискриминират служителите, но и създават риск за живота им в името на бюджетни икономии. От Федерацията с още по-голяма изненада бе установено, че или липсва ефективен контрол, или желание за промяна на тази ситуация от страна на политическото ръководство, тъй като не бе взето отношение по подадените от СФСМВР сигнали.

При засиления миграционен натиск и сериозната опасност от тероризъм, в Главна дирекция „Гранична полиция“ си позволиха, по един незаконосъобразен начин, да лишат от заплащане на положен извънреден труд десетки полицаи. Трудът е положен през месеците май-април 2015г., а сумата надхвърляща 120 000лв. е удържана без съгласие на служителите през пролетта на 2016г.

Въпреки, че политическото ръководство бе сезирано за проблема, до момента няма реално решение по този казус, който представлява откровена гавра със служителите в МВР и ги поставя в ситуация, в която през 21 век не само са експлоатирани, но са обект на системно нарушаване на законите на Република България. Това твърдение на СФСМВР се основава на решение номер № 1512 на ВАС, с което се обявяват като незаконосъобразни текстовете в тази част от Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 година за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители, издадена от министъра на вътрешните работи.

С тези свои действия, МВР нарушава не само Българското, но и Европейското законодателство, свързано с изискванията за безопасни условия на труд. (1)

Не по-малко недоумение будят действията и на ръководителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които с цел максимални икономии съставят графици така, че в районните служби ПБЗН и оперативните центрове се сформират екипи с недостатъчен брой служители, в отделни случаи с един служител на смяна или смени, започващи от 00.00 ч. и свършващи в 08.00 ч. Тези графици се съставят по този начин в най-усилените месеци за работа на пожарникари и спасители, при ежедневно възникващи множество пожари, някои от които с обхват над 40 000 дка и се изготвят в името на икономия от няколко часа извънреден труд. Налага се служителите да реагират на произшествия в минимален състав и да изпълняват задълженията си в изкуствено създадени екстремни ситуации. Благодарение на максималните усилия и всеотдайност на служителите, въпреки създадения риск за здравето и живота им, те успяват да оказват помощ на изпадналите в беда граждани.

От Федерацията подчертават, че както професионалното, така и политическото ръководство на МВР са информирани за ситуацията и са запознати с рисковете от подобни действия, като са приложени и използвани всички възможни и регламентирани в МВР процедури. За съжаление ситуацията към момента не е променена, а мотивите за тези решения, в т.ч. нарушаващи закона не са оповестени.

СФСМВР настоява категорично представителите на професионалното и политическото ръководство да спрат да нарушават социалните и икономически права на работещите в МВР.

Натрупването на системни проблеми в МВР и „мълчаливият отказ“ те да бъдат решени от политическото и професионално ръководство, трайното неглижиране и отказ за приемане на дългосрочна визия и стратегия за устойчива реформа в МВР, непрекъснатите и резки законодателни промени, „употребата“ и експлоатацията на служителите в МВР, преструктурирането „на тъмно“ и издаването на заповеди с цел „бюджетни икономии“ създават не само риск за живота и здравето на служителите, но и гражданите. Това са причините, поради които СФСМВР обмисля и ще предприеме конкретни действия, в т.ч. и протестни, тъй като е недопустимо през 21 век трудът на служителите в МВР да не се заплаща, да се рискуват човешки животи, заради икономии с неясна цел и резултат и фокусът на политическите решения да е върху „спестяването на средства“, а не върху повишаването на ефективността и качеството на работа в МВР.

http://sfsmvr.org/

----
(1) В ЕС има специално изискване за специфични дейности (каквито са тези на полицията), целящо да се осигури във възможно най-висока степен постигането на целите на Директива 89/391/ЕИО - чл.2, т.2- въвеждане на мерки за насърчаване на безопасните и здравословни условия на труд.
[+/-] Авторски права за това мнение
Аватар
sfsmvr
SFSMVR Admin
SFSMVR Admin
Влез в чата на СФСМВР


Местоположение: България, София, ул. "Иван Вазов" №42, ет.2, ап.7
Facebook коментариНазад към АрхивКой е на линия

Регистрирани потребители: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]

cron