Страница: Всички права запазени
 Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 Всички права запазени

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на "СФСМВР" и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за "СФСМВР", при ясно текстово обозначаване на името на "СФСМВР" и посочване на линк към уебсайта на "СФСМВР", на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на "СФСМВР", да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на "СФСМВР" интерфейс. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. "СФСМВР" си запазва правото да преустановят подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължат предварително уведомление.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на "СФСМВР" за съответния вид използване.


 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.