Страница: Нормативна уредба
 Архив:

 TUFEMIПреглед на видео презентацията

 
 Нормативна уредба
Петък, 24 Юли 2009


Закони
http://www.mvr.bg/RegulatoryFramework/default.htm

Наредби
http://www.mvr.bg/RegulatoryFramework/naredbi.htm

Инструкции
http://www.mvr.bg/RegulatoryFramework/naredbi.htm

Кодекс на труда
www.mlsp.government.bg/bg/law/law/KT.doc

Други
http://www.mvr.bg/RegulatoryFramework/others.htm


 
 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2018 СФСМВР.