Страница: Контакти
 


Архив: 


Офис София
ул. "Ангел Кънчев" №2,
ет. М
София 1000
  Офис Пловдив
ул. "Цар Асен" №39,

GSM: 087827030
Офис Плевен
пл. "Иван Миндиликов"
№ 8
първи офис етаж - офис № 7
  Офис Варна
ул. "Братя Бъкстон", № 33
ет.1, кабинет № 3
e-mail: sfsmvr.varna@gmail.com
     

sfsmvr.bg@gmail.com


Тел./факс + 359 2 983 44 45
Мобилен  + 359 879 002800


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател на УС на СФСМВР

Валентин Попов


Зам. председател на УС на СФСМВР
Илия Кузманов
Генади Тенев
Илия Хрисимов
Радка Павлова
Красимир Костов
Димитър Попов
Дарин Ковачев
Димитър Хайтов
Борис Прешелков
Ивайло Димитров
Велина Илиева
Благой Ванкин
Оля Боянова
Вергил Христов
ФЕДЕРАТИВНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ


Председател на ФКК
Силвия Радулска


Членове на ФКК
Ивайло Десев
Емилиян Недялков
Васко Димитров
Костя Костов
Георги Анастасов
Радмил Георгиев


http://www.sfsmvr.org

 
 ПАРТНЬОРИ
© 2009-2023 СФСМВР.