Страница: Начало
 


Архив: 

П О К А Н А

   Уважаеми Колеги,

   На основание чл.24а, ал.1 и ал.2 от Устава на СФСМВР и чл.6 ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Правилника за дейността на Федеративния съвет на СФСМВР, Управителният съвет на СФСМВР, съгласно свои решения взети по реда на чл.29, ал.5, ал.8 и 8а от Устава на СФСМВР /от 13.03.2020г., 30.05.2020г., 04.06.2020г. и 08.06.2020г. отразени в Протоколи №8/2020г., №12/2020г., №13Н/2020г. и №14Н/2020г./ свиква по своя инициатива редовно заседание на Федеративния съвет на СФСМВР на 27 и 28 юни 2020г. в гр. Трявна, хотел „Калина Палас“, начален час 13.30ч. на 27.06.2020г. със следния дневен ред:

       1. Изслушване на текущ отчет на дейността на УС
       2. Изслушване на текущ отчет на дейността на ФКК
       3. Насоки за дейността на Федерацията
       4. Организационни въпроси


Добавена: 2020-06-09, 15:06:18 ч.

 

П О К А Н А

На основание чл.23а, ал. 2 от Устава на СФСМВР и във вр. с чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на СФСМВР свиква по своя инициатива, Редовна национална конференция, която ще се проведе за времето от 15.11. до 17.11.2019 г. в гр. Трявна, хотел „Калина Палас“, с начален час 14.00 ч. на 15.11.2019 г. при следния дневен ред:

     1. Отчет на УС
     2. Отчет на ФКК
     3. Изменения и допълнения на Устава
     4. Приемане, изключване и разглеждане на жалби на членове
     5. Организационни въпроси
     6. Насоки за действие
     7. Приемане на бюджет
     8. Избор на УС
     9. Избор на ФКК

Регистрацията на делегатите ще започне на 15.11.2019 г. от 9.30 ч. до 13,30 ч. на мястото на провеждане, като в срок до 17 ч. на 06.11.2019 г. колективните членове следва да изпратят копие от протоколите за определяне на представителите си, в офиса на СФСМВР в гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ №2, ет. М, офис 6.

Съгласно Устава на СФСМВР – квотата на представителност се определя както следва: един делегат на колективен член с членска маса до 50 члена и по един делегат на всяка започната следваща петдесетица. Качеството на делегат се придобива след избор и упълномощаване на колективния член. Преупълномощаване не се допуска.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ конференцията ще се проведе същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

Допълнителна информация може да се получи на тел.02/9834445 или имейл


Добавена: 2019-10-09, 21:16:13 ч.

 

П О К А Н А
Добавена: 2019-06-06, 20:41:17 ч.

 

П О К А Н А

   Уважаеми Колеги,

   На основание чл. 24”а”, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФСМВР и чл.6 ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Правилника за дейността на Федеративния съвет на СФСМВР, Управителният съвет на СФСМВР, съгласно свое решение взето по реда на чл.29, ал.8 и 8а от Устава на СФСМВР на 23.10.2018г. с Протокол № 43 Н, свиква по своя инициатива редовно заседание на Федеративния съвет на СФСМВР на 23 и 24 ноември 2018г. в гр. Велинград, хотел „Здравец“, начален час 13.30ч. на 23.11.2018г. със следния дневен ред:

1. Отчет на УС.
2. Отчет на ФКК.
3. Приемане и изключване на членове на Федерацията.
4. Насоки за дейността на Федерацията.
5. Организационни въпроси.


Добавена: 2018-11-05, 15:05:15 ч.

 

133 години от Съединението на България

 Днес отбелязваме 133-годишнината от обединение на Княжество България и Източна Румелия.

Съединението се извършва през есента на 1885 г. след бунтове в различни градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат, подкрепен от българския княз Александър I.

Така българите отхвърлят несправедливостта, наложена от Великите сили през юни 1878 г., която разкъсва един народ с хилядолетна история и култура.

Съединението е последвано от други исторически събития като Илинденско-преображенското въстание, обявяването на независимостта на България на 22 септември 1908 г. и Балканската война от 1912-1913 г. Всички те са насочени към обединението на българите, към тяхното присъединяване към Майка България.


Добавена: 2018-09-06, 14:32:41 ч.

 

ДЕН НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА

 "...Главниятъ въпросъ тука е освобождението. Или Сърбия аахванала, или ние разровимъ кратера на вулкана, то е все едно: главното е, че ние не трѣбва вече да чакаме. Въ продължението на цѣли 10 години нашиятъ народъ е можалъ да обработи своята многогодишна идея за въстание, пропагандата е работила енергически, хора и патриотизъмъ имаме, срѣдства ще да намѣримъ, за да допълнимъ тия, които имаме, — остава само едно: да драснимъ кибрита и подъ свѣтлината на огъня да нагазиме въ кървавата революция, която е и единствения пѫть къмъ нашето спасение. Какво нѣмаме? Какво чакаме! Отъ какво се боимъ? Правото, силата и човѣчеството сѫ на наша страна..."
"Братя, ние не трябва вече да чакаме!"- в. Знаме, Букурещ, 23 август 1875 г.


Добавена: 2018-06-02, 12:27:36 ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

СФСМВР, със съдействието на Европейския полицейски съюз, започна преговори с две водещи фирми за производство на обувки, с оглед получаване на отстъпки от техни модели, подходящи за използване в наши условия. Фирмите са HAIH и LOWA.

https://www.haix.com/us/,
https://www.lowaboots.com/

Към днешна дата постигнахме нещо прилично като предложение, което важи единствено за членове на СФСМВР.

Всички, които желаят, могат да си закупят обувки от представителят на фирмите за България, като информация за цени и начин на закупуване ще намерите в групата на членовете във Фейса, а впоследствие на и на ел. пощи на дружествата.

За подробности, може да се свържете с Вергил Христов- зам. председател на УС на СФСМВР


Добавена: 2018-04-27, 12:38:12 ч.

 

Весели празнициДобавена: 2018-04-07, 06:24:12 ч.

 

Проект за единни европейски минимални стандарти

На 04.04.2018 г. в град София се проведе поредна среща на полицейски синдикални организации - членове на Европейския полицейски съюз, във връзка с разработване на Проект за единни европейски минимални стандарти за облеклото, оборудването и екипировката на полицейските служители в ЕС. Срещата се домакинстваше от Синдикална Федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи и в нея участваха представители на дванадесет европейски полицейски синдикати, както и Фриц Нойгебауер - Президент на ЕВРОФЕДОП и Стефан Балабанов - Зам.-министър на Вътрешните работи.


Добавена: 2018-04-04, 21:11:34 ч.

 

П О К А Н А

Уважаеми Колеги,

На основание чл. 24”а”, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СФСМВР и чл.6 ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Правилника за дейността на Федеративния съвет на СФСМВР, Управителният съвет на СФСМВР, съгласно свое решение от заседанието си на 10.03.2018г., Протокол № 15, свиква по своя инициатива редовно заседание на Федеративния съвет на СФСМВР на 21 и 22 април 2018г. в гр. Хисаря, хотел „Аугуста“, начален час 13.00ч. на 21.04.2018г. със следния дневен ред:

       1. Изслушване отчета на УС.
       2. Изслушване отчета на ФКК.
       3. Приемане и изключване на членове на Федерацията.
       4. Насоки за дейността на Федерацията.
       5. Организационни въпроси.


Добавена: 2018-03-16, 13:45:11 ч.

 

 
 ПАРТНЬОРИ
© 2009-2023 СФСМВР.